7/2006 TNM rendelet 2019 novemberi módosulása

tnm logo

Módosult a 7/2006 TNM rendelet a 41/2019. (XI. 14.) ITM rendelettel, frissül energetikai számító programunk

A 2019. 11. 29-én hatályba lépő rendelet a következőkben változtatta a 2014 óta tartalmilag keveset változtatott 7/2006 TNM rendeletet:

1. A „közel nulla energiaigényű épületek” esetén ezen túl nem lehet a „passzív szoláris nyereséget”, mint megújuló energiát beszámítani az épület „minimális energia részarányába.

A változtatás egy 2014 óta létező hibát orvosolt. Ezzel megszűnt az ablakokon keresztül beérkező napsugárzás „megújuló energiaként” történő elszámolása. Ezt a megújuló energiát a rendelet számítási algoritmusa máshol már figyelembe vette, így itt nem volt indokolt. Ezzel a módosítással azonban új épületeknél valóban kell majd megújuló energiát hasznosító gépészeti megoldásokat alkalmazni!

2. Új (7. melléklettel) egészült ki a 7/2006 TNM rendelet, amely a távhőszolgáltatóknak ad számítási módszert a „primerenergia-átalakítási tényező” és a „megújuló részarány” számításához.

A változtatás jó irányba tett lépés. A távhőszolgáltatókat érdekeltté teszi, hogy egységes módszerrel kiszámítsák üzemeltetési móduktól függő alapadataikat, amelyeket idővel központi helyen érhetnek el a tanúsítók. (Jelen cikk írásakor ez az adatbázis még nem volt elérhető.)

FRISSÜLT ENERGETIKAI SZÁMÍTÓ PROGRAMUNK!!!