Mány, szalmabálával hőszigetelt falú családi ház

many alaprajz

 


Mány, szalmabálával hőszigetelt falú családi ház – engedélyezési terv 2009

Tervezők:

Építészet: Medgyasszay Péter, Büki Péter
Statika: Kovács Antal
Gépészeti konzulens: Szilágyi Antal

Környezettudatos elemek

Telepítés

Az épület a település meglévő beépítési rendszerébe illeszkedik, nem felújítható vályogház bontása után kialakuló építési helyre tervezett.

Környezetkímélő anyagok

A falak hőszigeteléséről külső oldalra elhelyezett, segédvázra rögzített szalmabála szigetelés gondoskodik. A teherhordó téglafal belső oldalára meszelt mészhabarcs vakolat került betervezésre.

Extra hőszigetelés

Az épület külső fal hőátbocsátási tényezője U=0,135 W/m2K (35 cm külső szalmabála hőszigetelés Porotherm 30 N+F falon); a födémé U=0,16 W/m2K (25 cm kőzetgyapot, fafödémen). Lábazati XPS hőszigetelés 12 cm-ben lefut az alaptest aljáig, és a talaj felé történő hőveszteségeket a padlóba fektetett 7 cm PS hőszigetelés tovább csökkent.

Passzív szoláris tervezés

Az épület k-ny-i tengelye lehetővé tette, hogy a főhelyiségek délre tájoltak legyenek. A nyári túlmelegedés ellen az épület jelentős déli részén kialakított tornác, illetve a lábazati hőszigetelés kialakításának rendszere óvja meg a földszinti tereket.

Aktív szoláris hasznosítás

Az épület déli tetőfelületére telepített napkollektorok és a fürdőszobába telepített puffertároló segítségével a használati melegvíz éves szinten 60 %-át napenergiából biztosított.

Biomassza hasznosítás

A nappaliba tervezett cserépkályha kiegészítő fűtést biztosít a ház radiátoros központi fűtésének, amelyhez a hőtermelést a fürdőszobában lévő kondenzációs gázkazán biztosítja.

Az épület 7/2006 szerint számított „Összesített energetikai jellemző” tervezett értéke, azaz a primerenergia felhasználása 103 kWh/m2a, ami 48%-os teljesítményt jelent. (Az extra hőszigetelésű épületnek, a kondenzációs kazánnak és a napenergia hasznosításnak köszönhetően.)