REFERENCIÁK

Referenciák építészeti tervezésre

Köz-, és közösségi épületek

Lakóépületek

Egyéb épületek

Referenciák épületenergetikai szakértésre (audit, tanúsítás, dinamikus épületszimuláció, benapozás vizsgálat)

 • 2019

  Belvárosi emeletráépítés környező lakásokra gyakorolt hatásának benapozás vizsgálata

  A benapozás vizsgálatot a helyi Önkormányzat írta elő a Beruházónak. A tervező alvállalkozójaként az volt szakértői feladatunk, hogy definiáljuk a környező épületekben azokat a lakásokat, amelyek OTÉK 86. §-a szerinti benapozottsága változott és ezáltal ügyfélként érintettek lettek a beruházásban.

  benapoz minta

 • 2018

  Templomtér szélsőséges belső hőkomfortjának vizsgálata

  A budapesti templom főhajója télen nagyon hideg, nyáron nagyon meleg volt. A felújítás előkészítéseként hőkamerás felvételekkel és dinamikus hőhídszimulációs vizsgálattal kerestük meg a jelenség okát, adtunk beruházási javaslatokat a komfortosabb belső környezet megvalósítására.
  Néhány további részlet Facebook oldalunkon…

 • 2006

  Térítésmentes excel file épületek energetikai ellenőrzésére

  A 7/2006. (V. 24.) számon megjelent TNM rendelet új módszer, és új követelmények szerint írja elő épületek hőtechnikai ellenőrzését. Az Irodában készített, térítésmentesen letölthető, naprakész Excel file hűtés és szellőzés nélküli lakó-, iroda-, és oktatási épületek egyszerűsített ellenőrzésére alkalmas. Térítésmentes Hőtechnikai méretező Excel file

 • 2005

  Alacsony energiájú családi ház dinamikus épületszimulációja

  Környezettudatos és energiatudatos szemlélettel, tervezett 140 m2-es családi ház falszerkezete faváz kitöltésű, szalmabálával hőszigetelt vályog. A ház egyéb szerkezetei is az átlagosnál lényegesen jobb hőszigetelő képességgel bírnak. E ház gépészeti rendszerének optimalizálásához használtuk az Energy+ dinamikus épületszimulációs szoftvert, amellyel a fűtési- és hűtési igény órákra lebontva prognosztizálható.

 • 2004

  Családi villa dinamikus épületszimulációja

  Környezettudatos és energiatudatos szemlélettel, tervezett 400 m2-es családi villa tervezésekor felmerült a nyári túlmelegedés veszélye. A szakértés során a ház térbeli és anyagszerkezeti modelljét építettük fel, és megvizsgáltuk órákra bontva a belső tér légállapot jellemzőit. Érdekes tapasztalatokat szereztünk az árnyékolás, a hőtároló tömegek és a kényszerszellőztetés belső légkomfortra gyakorolt hatásáról.

 • 2003

  Városi tömbház és panelház dinamikus épületszimulációja

  Az Autonóm Város projekt keretében bérház és paneltömb hőfogyasztásának, hőigényének szimulációját végeztük el az ENERGY Plus szoftver támogatásával.

 • 2003

  Költség-teljesítmény elemzések

  „Ma használatos és környezetkímélőbb, újonnan épülő lakóház típusok teljes életciklus alatti energia- és költségigénye, a környezetkímélőbb háztípusok piaci lehetőségei” keretében általános és környezettudatos házak belső hőmérsékleti eloszlását vizsgáltuk ENERGY Plus szoftver támogatásával.

Referenciák építéstudományi kutatás területén

Nyomtatásban, elektronikusan megjelent publikációk – időrendi sorrendben

Referenciák építészeti, beruházási szaktanácsadásra, költséghatékonyság vizsgálatra (LCC)

 • Folyamatosan

  Helyszíni szaktanácsadás és költség-teljesítmény elemzések

  Családi házak lehetséges fűtési rendszereinek bekerülési és fenntartási költségekre értelmezett összehasonlító elemzése. Felújítás hőigény számítása és kazánteljesítmény meghatározása több alternatíva költség-hatékonyság elemzésével.

 • 2016

  Szalmabála típusház gépészeti variációinak költséghatékonyság vizsgálata (LCC)

  Az épület fűtési energiaigényét sok variációban vizsgáltuk, amely az azonos épületszerkezetek mellett meglepően különböző energetikai és gazdaságossági értékeket mutatott. Az alábbi két táblázat a vizsgált gépészeti alternatívák energetikai, beruházási és üzemeltetési költség adatait, valamint a beruházások némileg szubjektív (de valós döntési szituációban igenis fontos) szempontjait, mint helyigény, kényelem, fenntarthatóság foglalja össze.

 • 2011

  Európai költséghatékonyság rendelet számítási módszerének tesztelése

  Az Európai Unió épületek költséghatékonyságával foglalkozó rendeletének tesztelés nemzetközi szakértői csapat tagjaként. A Joint Research Institute által koordinált projekt keretében készített jelentés címe: TEST RUN OF DRAFT FRAMEWORK METHODOLOGY FOR CALCULATION OF COST OPTIMAL MINIMUM ENERGY PERFORMANCE REQUIREMENTS

 • 2009

  Energetikai audit, beruházás előkészítés

  Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet két telephelyén öt meglévő épület energetikai auditja, javaslattétel a felújítás műszaki tartalmára a KEOP 5-3-0 pályázati kiírásához. A meglévő és a tervezett állapot energetikai számításai, a javasolt beruházás tervezői költségbecslése. A tervezett beruházás értéke 170 mFt.

 • 2007-

  Beruházás előkészítés, lebonyolítás

  A Váci Waldorf Alapítvány által kezdeményezett „Laktanyából Tantanya” projekt beruházás műszaki vezetése. A projekt célja 220 férőhelyes általános iskola létrehozása a váci egykori Híradós Laktanya egyik meglévő épületének felújításával. A projekt programterve 2007-ben, építési engedélyezési tervdokumentációja 2008-ban készült el.

 • 2007

  Költség-teljesítmény elemzések

  Természetes anyagokból, „passzív-ház” valamint „alacsony-energiájú ház” koncepció szerint, Magyarkútra tervezett családi ház bekerülési és fenntartási költségeinek elemzése.

 • 2006

  Beruházás építészeti értékelése

  Pesti Vigadó átalakítására vonatkozó építészeti koncepciók véleményezése

 • 2005-

  Beruházás monitoring

  HEFOP/4.3 intézkedés keretében szűrőközpontok, és utókezelő kórházak korszerűsítésének beruházási monitoringja Fehérgyarmaton, Mezőkövesden, Miskolcon és Nyíregyházán.

 • 2004-2005

  Költség-teljesítmény elemzés

  Rádi ökologikus lakópark falszerkezetének rétegtervei, hőtechnikai számításai és bekerülési költségkalkulációja.

 • 2003

  Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

  Panel tömb fenntartható átalakításáról az Autonóm Város projekt keretében.

 • 2003

  Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

  Belvárosi tömb fenntartható átalakításáról az Autonóm Város projekt keretében.

 • 2003

  Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

  Kapolcsi felsőtagozatos általános iskola gépészetének bioszolár elemekkel való bővítésére.

 • 2003

  Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

  Taliándörögdi sportpálya napkollektoros fűtési rendszerének kiépítésére.

Referenciák képzésekre és oktatásra