Építészeti tervezés

A Belső Udvar Iroda építészeti tervezési tevékenysége során törekszik a környezettudatos és egészséges tervezési elvek minél nagyobb fokú érvényesítésére. Az épületek építészeti, formai kialakításakor a környező táji és épített környezettel való illeszkedést fontosnak tartja, és tartózkodik a túlzott formai burjánzástól. Az épületek anyaghasználata során törekszik környezetbarát, valamint az épület lakóinak, és az épület építőinek egészségére nem ártalmas építőanyagok használatára. A gépészeti rendszerek kialakításakor a szelíd technológiák iránya mentén, a teljes életciklus alatti környezetterhelés csökkentésére, és a lakókra legelőnyösebb rendszerek betervezésére törekszik. Élettani és ökológiai előnyei miatt kifejezetten előnyben részesíti a többrétegű vályogszerkezetek alkalmazását.

Szolgáltatásaink díját egyéni ajánlatokban, a Magyar Építész Kamara érvényes díjszabási szabályzata alapján határozzuk meg, mely a tervezés fajtája (elvi-, engedélyezési-, kiviteli terv), bonyolultsága, léptéke szerint változik. Az ökológiailag tudatos megbízások tervezési díjaira 10% árengedményt kínálunk.

Építészeti, beruházási szaktanácsadás, költséghatékonyság vizsgálat (LCC)

A Belső Udvar Iroda munkatársai a Környezetkímélőbb Építés Adatbázisa, majd a fenntarthato.hu portál fejlesztése és karbantartása során jelentős szaktudásra tettek szert a környezettudatos építés elvi és gyakorlati lehetőségeinek terén. Az iroda szakértést, tanácsadást vállal, kistelepülési léptéktől a családi házakig az energiatudatos felújítás, megújuló energiák alkalmazhatósága, esővíz gyűjtési rendszerek kiépíthetősége, építőanyagok egészségre gyakorolt hatása, illetve alternatív szennyvízkezelési lehetőségek vonatkozásában. Vállalja a javasolt beruházások megtérülési számításainak, megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítését.

A szaktanácsadás díja a feladat léptékétől és tárgyától függően változik, 6 000 – 10 000 Ft/óra, illetve 40 000 – 85 000 Ft/nap, mely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Energetikai audit, épületenergetikai tanúsítás, dinamikus épületszimuláció

A környezettudatos építés egyik alapvető eleme az épületek hőszükségletének minimalizálása, és a lakók komfortérzetének optimalizálása. Az épület használata során a tájolás és elhelyezkedés, az alkalmazott épületszerkezetek és kiegészítők, a gépészeti berendezések, a használat, és persze a külső éghajlati körülmények határozzák meg egy-egy épület környezetterhelését, illetve a használók belső klimatikus komfortját. Többféle módszerrel lehet a környezetterhelést csökkenteni, illetve a belső komfortszintet optimalizálni.

Energetikai audit során egy adott épület fogyasztását adott fogyasztóval vizsgáljuk. Először az épület tényleges fogyasztását számlák és mérések segítségével határozzuk meg. Második lépésben kiszámítjuk az épületszerkezetek és gépészeti rendszerek alapján várható elméleti energiafogyasztást. A tényleges és várható energiafogyasztás elemzése után adunk javaslatot a fogyasztás különböző mértékű és költséghatékonyságú csökkentésére.

Épületenergetikai tanúsítás során egy adott épület fogyasztását a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti “egyenfogyasztóval” vizsgáljuk. Ez azt jelenti, hogy átlagosnak tekinthető fogyasztási szokásokat feltételezve számítjuk ki az épületek fogyasztását. Az épület fogyasztásának meghatározása után számításokkal meghatározzuk, hogy az épület melyik energetikai osztályba tartozik.

Dinamikus épületszimulációs szoftvereket nagyon alacsony energiájú épületek energiaigényének számításakor, illetve nyári hőállípotra vonatkozó előrejelzésekhez használjuk. Ezen szoftverekkel akár a helyiségek órákra lebontott várható hőmérsékleti paraméterei is előrejelezhetőek. A szoftveres segítséggel így már a tervezés során korrigálni lehet az esetlegesen hibás, rossz komfortot eredményező koncepciót.

Energetikai szakértések során alkalmazott számítási, mérési módszerek:

– Belső Udvar saját fejlesztésű, SZABADON LETÖLTHETŐ, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített számítási módszerrel számoló programja

– Belső Udvar E-P-LCC-LCA saját fejlesztésű 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti egyes lépéseibe részletes számítási módszerével számoló, páratechnikai, LCC, LCA számító programja

– Dinamikus épületszimuláció EnergyPlus programmal

Elektromos fogyasztásmérő készülékkel Infrahőmérő páratartalom mérővel Beépített hőkamerás mobillal

Az energetikai tanúsítás díja lakóegységenként átlagosan 10-15 000 Ft. A díj nem tartalmazza a kiszállás, felmérés, és a meglévő épületeknél általában szükséges energetikai számítás díját, valamint az általános forgalmi adót.

Az energetikai audit és a dinamikus épületszimuláció díja a feladat léptékétől és tárgyától függően változik, 4 500 – 8 500 Ft/óra, illetve 30 000 – 70 000 Ft/nap, mely díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Építéstudományi kutatás

Az építőipar mind Magyarországon, mind a világban jelen-tős átalakuláson ment át az elmúlt évtizedekben, de a technológiák, eljárások további rohamos átalakulása várható. A világ népességének lakhatási problémái, alapvető komfortigényének kielégítése, az építőipar és az épülethasználat környezetterhelése, illetve a globális klímaváltozás – ezek a legégetőbb kérdések, amelyekre a jövő építészetének válaszokat kell adnia. Az új utak keresését számos fontos kutatás kell, hogy kísérje, annak érdekében, hogy építészeti/szociális/műszaki szempontokból jó megoldások születhessenek. A Belső Udvar Iroda rendkívül fontosnak tartja, a gyakorlati munkák tapasztalatainak birtokában, a nemzetközi és hazai kutatási munkákban való részvételt. A munkatársak szakértelme és érdeklődése szerint az iroda, elsősorban a fenntartható építés területén, építésökológiai és építés-biológiai kutatásokat kezdeményez, illetve azokban szerepet vállal.

Kutatási programokban egyéni ajánlatok alapján tudunk részt venni.

Oktatás

A tervezési tapasztalatokat és a kutatási eredményeket különböző, partnerek által szervezett vagy saját szervezésű képzéseken osztjuk meg a szakmával és az építtetőkkel.

Oktatási tevékenységekben egyéni ajánlatok alapján tudunk részt venni.